Solfeggio (528 Hz) – polska produkcja... :)

W drugiej części utworu pojawia się
w tle gardłowy śpiew nadtonalny (Tuvan Throat Singing)

Ambient track with Solfeggio Frequency 528 Hz (Miracles, DNA Repair) which also contains a Tuvan Throat Singing.

Music composed & produced by Yans.

Resonare Fibris; music & frequency 417 Hz

ALL Solfeggio Hz CHAKRA TUNE

Solfeggio Harmonics - 528 HZ - Miracle

Solfeggio Harmonics - 417 HZ - Transmutation