Biełwica Runy polskie w 18 znakach

BIEŁWICA
Runy polskie
w 18 znaków

Niniejsze króciutkie opracowanie jest wstępem do szybkiej, łatwej i przyjemnej nauki duchowego
wykorzystania jednego z najbardziej wdzięcznych sposobów zapisu naszego języka. Mowa o
biełwicy – łatwej w zapisie, nieco trudniejszej w odczycie. A nade wszystko niezwykle sprawnej
w zarządzaniu skłonnościami spełnienia.
Czym jest biełwica?
Biełwica jest domniemanym, powszechnym pismem starożytnych Słowian Zachodnich. Piszę
domniemanym, bo bzdurny dogmat historyczny o niepiśmienności naszych przodków nadal
obowiązuje w kręgach akademickich. A każda próba zwrócenia uwagi na dziury w tym dogmacie
kończy się najbardziej rzeczowym wyśmianiem i zruganiem na jakie stać jego wyznawców. Bo
niczym więcej rzeczowym nie mogą się skończyć. Ale cóż, jak rzekł doc. Józef Kossecki:
"Historycy są oduczeni precyzyjnych, profesjonalnych metod analizy. Oni robią tylko analizę na
zasadzie, że ten autorytet to tak twierdzi, ale ten drugi autorytet to tak twierdzi. Poza tym analizy
ich są całkowicie nieporadne."
Ale zostawmy przepychanki uczonych im samym. Zwłaszcza, że nie mają w ogóle pomysłu na to
jak Biełwicę zastosować. Podobnie jak znaczna część rodzimych dziejów, którzy co najwyżej
potrafią wykrzywić twarz w grymasie pogardy dla znalezisk, których nie przyklepał jakiś ich
autorytet. Zupełnie nie pomni, że wartość narzędzia poznaje się po zmianach, których dzięki niemu
możemy doświadczyć. Jednak wieszczowie kierują się nieco odmiennymi prawami.

Nasz doskonały język został odarty i zachwaszczony.Jednocześnie głębokie duchowe znaczenia słów zostały zapomniane.Przywróćmy ten piękny świat słowa uszanujmy naszych przodków

Glęgolica - obrazowanie albo pojęcie o obrazowaniu

Dawno,
dawno temu,
za siedmioma wirami,
za trzydziestoma trzema kręgami
żyła sobie królewica lska,
glęgolica...

 

Glęgolica to system znaków pisarskich, która sięga swymi korzeniami głębokiej starożytności. Głagolica jako pismo złożone i wielowarstwowe przedstawia każdą literę jako głęboko przemyślany znak graficzny. Każda z liter podstawowych posiada wartość liczbową. Przypisuje jej się także brzmienie ludzkiego głosu.

Glęgolica służyła do obrazowania, które w skrócie moglibyśmy nazwać prawem przyciągania w oparciu o znaki przyporządkowane głoskom. Pozwala posługiwać się słowem na znacznie wyższym poziomie, niż człowiek jej nie znający może sobie w ogóle wyobrazić. Jeśli zdarza się ci używać języka polskiego, to wiedz, że sięga on nieskończonych otchłani spełnienia. Przypomnijmy, że obrazowanie jest urzeczywistnieniem.

Pismo to znane jest jako głagolica, jednak polska nazwą to glęgolica. Ględźbą nazywamy sztukę posługiwania się nią. W języku polskim nadal używa się słowa „ględzenie”, choć zmieniło nieco swoje znaczenie, w każdym razie cały czas dotyczy mówienia. Natomiast słowo „dom” w przeobrazowaniu przy pomocy glęgolicy oznacza dobro obrazem myśli bądź myśl obrazująca dobro.

Pisząc głagolicą, chociażby proste wyrazy, odpowiednio synchronizujemy nasze półkule mózgowe. Samo pisanie naszych imion czy krótkich, pozytywnych słów daje potężną moc energertyczną

Zamówienia na stronie http://siwyjar.pl/a/?ksiazki

Strony Jacka Greczyszyna:
http://siwyjar.pl/a/
https://www.facebook.com/Siwy-Jar

 

Tworzenie własnego herbu jest podkreśleniem wolności i godności . Jest zwróceniem się ku cnocie i rodowi.

Na długo przed epoką dziedzicznej arystokracji, Sarmaci sami nadawali herby swoim rodom jako wyznacznik szlachectwa. Oto przywracamy ten obyczaj.

Nadaj Herb Swojemu Rodowi

Herb potrzebny jest przede wszystkim Rodowi. I to ród jest jego właścicielem. Nie jest to więc herb nadany przez króla jego słudze i wasalowi, ale wypracowany przez sam ród jako oznaka godności.
Bowiem każdy wolny, posiadający pełnię praw gospodarz, a tym bardziej ród, ma prawo do posiadania swego herbu. A każdy członek rodu ma możliwość posługiwania się tym herbem, zarówno do identyfikacji, jak i pracy nad swoją duszą.

Tworzenie własnego herbu nie jest więc leczeniem kompleksów,tylko podkreśleniem wolności i godności w tworzonym społeczeństwie narodowym. Jest zwróceniem się ku cnocie i rodowi.

Początki heraldyki polskiej należy szukać w czasach, gdy znaki herbowe miały znaczenie magiczne, a każdemu z nich przyporządkowane było zawołanie tożsame niemal z zaklęciem.

Prócz czysto praktyczngo podejścia do zagadnień herbowych i tworzenia herbu, znajdziemy tu poczet przedmieszkowych władców Lechii, prawa wiecowe, walutę rodową, kodeks honorowy, tabele uwzględniające magiczne znaczenia starolaskich rodzajów pisma (glęgolicę, runincę, biełwicę i in.), rytuał łączenia z duchem rodowym przy pomocy herbu i.in. Zamówienia na stronie http://siwyjar.pl/a/?ksiazki

strona i grupa poświęcona tej publikacji:
https://www.facebook.com/NadajHerbSwemuRodowi

 

Księga Welesa jest dokumentem rodzimej, słowiańskiej wiary.
Bez względu na towarzyszące jej kontrowersje warto znać światopogląd naszych dalekich przodków.

11a-II / 1 /

"A więc zacznijcie:

Po pierwsze - głowę przed Trygławem pochylcie!
Tak my zaczynaliśmy,
wielką chwałę Mu wyśpiewując,
Swaroga - Dziada bogów chwaląc,
który nas czeka.
Swaróg - starszy bóg Roda bożego
I wiecznie olśniewająca wiosna swego Rodu
co latem bije źródłem od korony
a zimą nie zamarza
i ożywia tę wodę pijących!
Żywił i nas, dopóki nie nadszedł nasz czas,
bowiem wszyscy odejdą do niebieskich, najświętszych łąk!

I gromowierczy - Perun, bóg bitew i walk rzekł:
"Ty, ożywicielu zjawisk
niepowstrzymywalnie turlającego się koła
prowadź nas do boju prawą ścieżką,
po trzykroć wielki!"
Za tymi, którzy legli walcząc
ku wiecznemu życiu w perunowym wojsku!

I Świętowitowi chwałę przyrzekliśmy,
który powstał bogom Prawii i Jawii,
Śpiewamy mu pieśni,
ponieważ Świętowit jest światłem,
i zanurzyliśmy się w tym białym świetle.
Spójrz: rzeczywistości nie ma!
Schronieni w Nawii
tańczymy w krzykach ryku uwielbienia,
gdyż ów bóg ziemię naszą nosząc
mocą gwiazd rozświetlił.

I twórzcie wszelką sławę Świętowitowi,
Chwała bogu naszemu!
W smutku przez nasze serca,
Przecząc złu naszych czynów,
przyrzeczenie dobra jest naszym porankiem...
Utul dzieci ucisku!

Oto przemów:
Wszelkie stworzenie w swym roztargnieniu
nie może przekroczyć skończoności umysłu.
A z odczucia tego pochodzi wielka tajemnica:

Jak Swaróg i Perun trwa w tym samym czasie i Świętowit.
W dwójnasób pokrywa niebo walczący Czarnobóg i Białobóg
wspierając Swargę,
(by nie wzywać tu boga Świętowita).
Za tymi dwoma Veles, Hors i Strzybóg.
Następnie Wyszeń, Lela i Latanica.

 

 

Jacek Greczyszyn zabierze nas w przeszłość opisując pismo którym posługiwali się nasi praojcowie Słowianie.
Glęgolica to znaki i symbole wypływające prosto z ducha jako obrazowanie życia. zapraszamy na cz. 1
Program w wersji dla niesłyszących.