Autor: Eugeniusz Fajdysz

Jednym z najważniejszych pojęć w dawnych tradycjach mistycznych, magii i uzdrawianiu jest siła lub inaczej energia życiowa. Zrozumienie jej znaczenia i poznanie właściwości stanowią klucz do świadomego z niej korzystania, bez którego każdy obrzęd czy rytuał byłby jedynie szarlatańską sztuczką. Siła sprawcza energii życiowej pozwala naszemu ciału i psychice funkcjonować prawidłowo i bez zakłóceń, zaś przy jej niedoborze organizm skazany jest na degradację. Wiedza o naturze tej energii oraz o układach dostosowujących ją do potrzeb naszych organizmów, a następnie rozprowadzających do odpowiednich narządów, była podstawą praktyk mistycznych starożytnego Egiptu, Indii, Chin i Tybetu. W czasach starożytnych zostały wypracowane i doprowadzone do perfekcji ćwiczenia psychoenergetyczne służące mobilizowaniu wszystkich zdolności organizmu, doskonaleniu metod walki oraz uzdrawianiu. Zbudowano także różne obiekty i narzędzia, mające pogłębiać koncentrację oraz ogniskować i magazynować energię życiową, takie jak magiczne berła, kindżały, lustra, korony, a także znane wszystkim piramidy Meksyku i Egiptu.

kundalini artfot. DeviantArt

Pojęcie energii życiowej oraz wiedza o jej własnościach uważane były jeszcze do niedawna za anachroniczne przesądy i mity. Dopiero najnowsze odkrycia fizyki, biologii i rozwój naukowego paradygmatu pozwoliły nauce uznać realność i zasadność poglądów naszych przodków na powyższą kwestię.

Istotne jest to, co dzieje się w sytuacji niedoboru lub nadmiaru energii życiowej i czym różni się ona od innych rodzajów energii (fizycznej, chemicznej itp.). Podobnie jak każdy czynnik psychofizjologiczny, również energia życiowa przejawia się na każdej płaszczyźnie naszej rzeczywistości.

 

sahasrara chakra yantra

Czakra KORONY - CZAKRA Ciemieniowa

W tekstach Jogi najczęściej jest opisywana jako kwiat lotosu o tysiącu płatków. Umieszczona jest ona na czubku głowy, świeci kolorem fioletowym, białymi złotym.
Nazywana jest Czakrą Ciemieniową, Czakrą Lejem (zwróconym ku górze). Przez rozwój tej czakry osiągamy poziom doskonałości duchowej. Jest kanałem wyższych energii. Pod jej wpływem pozostałe czakry zaczynają wirować na wyższych częstotliwościach. Wypełnia się jako ostatnia czakra i wysyła wówczas na zewnątrz energię tworząc koronę czystego światła.
Gdy ośrodek Sahasrara zostanie obudzony, człowiek doświadcza ponownego połączenia ze Wszystkim i każdą rzeczą zawartą we Wszystkim.

Zarządza centralnym układem nerwowym, szyszynką,  mózgiem. Wybalansowana wnosi spokój, doskonałą równowagę, czujemy opiekę sił wyższych. Rozwija wewnętrzną wiedzę, intuicję, daje dostęp do kronik Akashy. Jest bramą kosmiczną, połączeniem z najwyższym źródłem.


Trzecie wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: piękno, szczęśliwość, prostota, prawda, rzeczywistość, światłość, czystość

Przyporządkowany gruczoł: Szyszynka

 

czakra Ajna - czakra 3 oka

Czakra ADŹNA - CZAKRA 3 OKA, KIEROWNICZA.


W sanskrycie oznacza „dowództwo„. Czasem nazywa się ją „OKO SZIWY„ lub „OKO NETRA„ - mądrości. Znajduje się między brwiami i jest powszechnie znana jako „TRZECIE OKO„.
Przypomina 96-cio płatkowy kwiat lotosu - dwa rzędy po 48 płatków.
Świeci kolorem indygo ( ciemnoniebieski, granat). Utożsamiana jest z przysadką mózgową. Czakra ta sprawuje kontrolę nad widzeniem w sensie fizycznym i mistycznym, widzenia na wyższych poziomach: intuicyjnym, jasnowidzenia i innych paranormalnych form poznania. Jest siedliskiem inteligencji Boskiej.
Reguluje pracę pozostałych czakr oprócz podstawowej. Zawiaduje obszarem głowy: oczy, mózg, móżdżek, przysadka mózgowa, uszy, nos, węzły chłonne.

Siedziba mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania świadomości, otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Otwarte trzecie oko pozwala postrzegać byty innych poziomów wibracyjnych.
Wyższy rozwój tej czakry otwiera jasnowidzenie, widzenie aury, zdolności parapsychiczne. Wiedza płynie intuicyjnie, duże zdolności intelektualne, myślenie abstrakcyjne.
Niedobór energii powoduje złą naukę, ograniczenia w myśleniu, zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. Takie osoby narzucają innym swój sposób myślenia. Częste bóle głowy, halucynacje, koszmary. Schorzenia wywołane dysharmonią tej czakry związane są z narządem wzroku, gruczołów dokrewnych, cukrzycy, zaburzenia neurologiczne, alergie, bóle głowy.


Drugie wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: pewność, cierpliwość, bezstronność, mądrość, sprawiedliwość, zdecydowanie, spokój, radość, światłość, czystość

 Wyobraźnia, intuicja, dostęp do wewnętrznej prawdy poprzez oddanie

o 3 oku

Trzecie Oko jest organem Ciała Świetlistego (Light Body), które możemy równie dobrze nazwać Ciałem Energetycznym lub Eterycznym. Celowo unikam terminu Ciało Astralne, gdyż za bardzo kojarzy się ono z ideą poszczególnych warstw i wymiarów (możesz stać się wieloma istotami astralnymi przebywając w rożnych wymiarach głownie poprzez zmianę swej świadomości; będąc w ciele astralnym możesz wchodzić w inne byty; ciało astralne tworzy formę, która może ulec zmianom). Znaczenie oryginalne słowa "astralne" odnosi się do opisu światła podobnego do światła gwiezdnego lub światła luminescencyjnego. Kiedy mówimy Ciało Świetliste odnosimy się tylko do Ciała Świetlistego. Ciało Świetliste posiada gęstość podobna konsystencji chmuro-podobnej świetlistej pary. Światło to nie jest silnym światłem widocznym w spektrum światła (widocznego gołym okiem) pola elektromagnetycznego. Jest natomiast widoczne z punktu widzenia 3 Oka. Można je łatwo rozpoznać - jest to kontur energetyczny naszego ciała, koloru białego wewnątrz, ze złotawą otoczka na zewnątrz.

Kiedy 3 Oko jest otwarte, ma ono dostęp do warstw i wymiarów Duszy (Soul). Gdy mówimy o Duszy mamy na myśli Duszę będącą pamięcią Ciała Świetlistego. Pamięć ta zawiera w sobie przeszłość, przyszłość oraz równoległą teraźniejszość, coś, co niektórzy nazywają czasem. Chociaż czas nie jest skonstruowany po to, by krążyć wokół wskazówki zegara czy też tykać na ekranie zegarka cyfrowego, przypomina trochę kompas, który wskazuje nam kierunek, w jakim zamierzamy podróżować.

Oko to Wrota (Portal) do wielowymiarowości wszechświata, które możemy też nazwać Czasoprzestrzenią. Poprzez te Wrota możemy wejść do innego wymiaru po to, by dostać się w zamierzone miejsce Czasoprzestrzeni.

vishuddha - czakra gardła

Czakra Gardła - VISHUDDHA

Czakra gardłowa jest siedzibą niższego, czyli praktycznego, umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia.
Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Łączy ona górne czakry z dolnymi, jest pomostem pomiędzy myśleniem, a czuciem. Rozwinięta czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść.

 VISHUDDHA, zlokalizowana na szyi, tuż nad dołkiem międzyobojczykowym. Związana z jamą ustną, krtanią, tchawicą, gruczołem tarczycy, układem limfatycznym, uszami, ośrodkiem mowy.
Wpływa na komunikację, twórczość, emocje. Nadmiar energii powoduje gadatliwość, zadufanie w sobie.  Niedobór energii to problemy z mówieniem, brak cierpliwości słuchania innych.  Wyższy rozwój tej czakry rozwija jasnosłyszenie - słyszenie swojego wewnętrznego głosu. Czakra piąta jest połączona z czakrą drugą - sakralną.

Pierwsze wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: spontaniczność, łatwość kontaktu, otwartość, lekkość, delikatność, swoboda, wolność, lojalność, radość, światłość, czystość

Czakra gardła  użycza w świecie astralnym zdolności, będącej odpowiednikiem słuchu w świecie fizycznym.

Podstawową potrzebą czakry gardła jest znalezienie własnego, prawdziwego głosu i przemawianie tym głosem. Oczywiście nie chodzi o głos w sensie fizycznym, lecz stanowisko, z punktu widzenia którego przemawiamy do świata. Musimy być gotowi do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyliśmy, aby znaleźć swój autentyczny głos. Być może w końcu wiele z tych prawd i tak zaakceptujemy, ale najpierw musimy poddać je weryfikacji, aby mieć pewność, że to nasze prawdy. Gdybyśmy tego nie przeprowadzili, to narzucilibyśmy sobie sami opinie innych, choć moglibyśmy nie zdawać sobie z tego sprawy, uważając, iż jesteśmy tolerancyjni.

Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy.